x
Mimořádné tisky

Paměťovka Gregor Johann Mendel

Sada
Emise:2 500Ks
Číslování: Ano
Materiál: Ceninový papír
Autor návrhu: Rudolf Cigánik
Tisk: Státní tiskárna cenin s.p.
Vydává: České dukáty, s.r.o.
 
Cena 2 490
Vyprodáno
Popis

Lícové straně dominuje portrét Gregora Johanna Mendela. Vědce, který je v zahraničí stavěn na roveň Charlesi Darwinovi a jehož profesní život je spojen s Brnem. Paměťovka pracuje s motivy podstatnými pro jeho život a průkopnickou práci. Tou je jeho studie Pokusy s rostlinnými hybridy z roku 1865, jejíž rukopis vlastní brněnské augustiniánské opatství. Část faksimile je na horní straně tisku.Kněz, přírodovědec, meteorolog, ale také vášnivý včelař – tuto Mendelovu záslužnou aktivitu znázorňují tři včely. V podkresu je rytina hrachu setého, rostliny, na níž Mendel zkoumal svou teorii dědičnosti.Žluté kuličky, levitující vlevo nad ilustrací živé mikroskopické struktury, jsou drobné hrášky, jejichž náhodný rozptyl je vygenerovaný speciálním softwarem. Z části plní na paměťovce ochrannou funkci a zároveň graficky vyobrazují proměnu v procesu vývoje rostlin. Vpravo poznáváme šroubovici DNA a hvězdičky jsou znázorněním Mendelova „Zákona o náhodné segregaci genů“. Tento motiv bude fungovat jako průtisková značka na bankovkách.

Paměťovka Gregor Johann Mendel
Paměťovka Gregor Johann Mendel

Na rubu výrazně vystupuje do popředí bazilika Nanebevzetí P. Marie, součást brněnského augustiniánského opatství, která stojí na místě nejstaršího kostela na Starém Brně. Celý půdorys kláštera, v němž se J. G. Mendel roku 1843 stal novicem a později opatem, najdeme vlevo nahoře.Řád Franze Josepha III. třídy (hodnost komtur), jehož vyobrazení půdorys částečně překrývá, byl Gregoru Mendelovi udělen roku 1872 za zásluhy o vědecké poznání.Sv. Augustin, autor augustiniánské řehole, je zde zobrazen s atributy – planoucím srdcem a otevřenou knihou. K tomu se váže moto „One Mind One Heart“. Odkazuje k několika biblickým citátům a nabádá, abychom byli společností „jedné duše a jednoho srdce“.

chcete se zeptat?
odběr newsletteru