x
Na paměť českých králů a královen

Eliška Rejčka

Sada stříbrných medailí
Limitovaná emise pouze250Ks
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Materiál: Ag 999 / 1000
Hmotnost: 42,00 g
Číslování: ano, v ploše reverzní strany
 
Cena 9 000
Koupit
Eliška Rejčka
SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
Sbírejte s námi české krále a královny

Sběratelský cyklus Na paměť českých králů a královen je unikátním počinem Českých dukátů. Během let 2016 až 2035 vydáme na stříbrných medailích (autentických odražcích dukátových medailí) celkem čtyřicet českých králů a nejvýznamnějších královen.

Buďte u toho s námi. Vytvořte si hodnotnou sbírku mapující významnou epochu naší historie.

Stříbrné medaile vydáváme v limitovaném nákladu. Jedná se o autorský počin jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů ak. soch. Zbyňka Fojtů. Medaile jsou číslované.

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ ZBYŇKA FOJTŮ
Eliška Rejčka

Averz :

Při modelování portrétu Elišky Rejčky jsem se inspiroval dostupnými prameny. K dispozici jsem měl různé obrazové materiály a iluminace královny. Po více než sedmi stech letech však nebyly úplně nejzřetelnější. Proto jsem se snažil obličej přibližně „rekonstruovat“ v základních proporcích. Eliška bývá velmi často zobrazena s typickou látkou přes vlasy a nařasenou draperií u krku, to jsem zachoval i u kreseb.

Reverz :

U dukátu a dvoudukátu jsem původně navrhl dvě varianty reverzu. Na první návrh jsem umístil jedinou známou pečeť Elišky Rejčky. Podle mého názoru patří k výtvarně nejzdařilejším pečetím své doby. U druhé varianty jsem použil detail s iniciálou z iluminace, kterou nechala Eliška vytvořit. Pro realizaci byla vybrána první varianta.

U pětidukátu a desetidukátu jsem připravil návrhů více. Jako první vznikly kresby se dvěma portály z katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Tyto architektonické detaily jsou typickou ukázkou nastupující vrcholné gotiky v českých zemích. V dalších návrzích jsem použil klenbu z augustiniánského kláštera v Brně, jenž Eliška Rejčka založila a kde je i pohřbena. Jeden z těchto návrhů obsahuje značku královny z dlažby kláštera. Ta zdobí místo jejího posledního odpočinku. Realizována je varianta s jedním z portálů katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Značku jsme na ni z úcty ke královně doplnili.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img
chcete se zeptat?
odběr newsletteru