x
Na paměť českých králů a královen

Jiří z Poděbrad

Sada zlatých dukátů
Limitovaná emise pouze40Ks
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Materiál: Au 986 / 1000
Hmotnost: 62,85 g
Číslování: ano, v ploše reverzní strany
 
Cena 155 000
Vyprodáno
Jiří z Poděbrad
SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
Sbírejte s námi české krále a královny

Sběratelský cyklus Na paměť českých králů a královen je unikátním počinem Českých dukátů. Během let 2016 až 2035 vydáme na dukátových medailích celkem čtyřicet českých králů a nejvýznamnějších královen.

Buďte u toho s námi. Vytvořte si hodnotnou sbírku mapující významnou epochu naší historie.

Dukátové medaile vydáváme v limitovaném nákladu. Jedná se o autorský počin jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů ak. soch. Zbyňka Fojtů. Medaile jsou číslované.

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ ZBYŇKA FOJTŮ
Jiří z Poděbrad

Averz : U portrétu Jiřího z Poděbrad jsem se inspiroval rytinami, kresbami a obrazy, které se svým vznikem co nejvíce blíží době panování tohoto českého krále. Při modelování jsem se snažil zachytit jeho typickou fyziognomii – výrazný nos, širší obličej a delší vlasy. U portrétu považuji za nejdůležitější výraz v očích, král Jiří byl „člověk postavy krátké, těla čtverhranného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, nakažený husitstvím, ale jinak muž spravedlivý a šlechetný,“ popisoval tehdejší papež Pius II. a právě to jsem chtěl v portrétu vyjádřit.

Reverz : Při rozhodování o tom, zda ztvárnit na reverzu dukátu a dvoudukátu minci nebo pečeť, sehrála roli vysoká výtvarná úroveň královské pečeti s dominantním českým lvem uprostřed. Rozhodl jsem se realizovat pečeť. Pro minci „Pražský groš“ sice hovořila úspěšná vláda, protože země začala hospodářsky vzkvétat, ale jelikož dal tuto minci do oběhu Václav II., ponechám si tuto inspiraci pro jemu věnovanou medaili.

Král Jiří byl velmi schopný panovník, vyznačoval se inteligencí, odvahou a měl i vizi pro mír v rozpolcené Evropě. Chtěl vytvořit „Všeobecnou mírovou organizaci“, bohužel s ní neuspěl. Reverzu pětidukátu a desetidukátu dominuje jezdecká socha od Bohuslava Schnircha, která je na Jiřího náměstí v Poděbradech. Toto téma symbolizuje vojenské schopnosti krále. Plochu doplňuje část textu z „Kompaktát“, které upravovaly soužití mezi husity a katolíky a stylizovaný kalich – symbol kališníků.

Pokud se chcete dozvědět o vzniku medaile a českém králi Jiřím z Poděbrad více informací, podívejte se na následující články:

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img
chcete se zeptat?
odběr newsletteru