x
Pamětní medaile

Pražské Jezulátko

Zlatý dukát
Limitovaná emise pouze200Ks
Autor: ak. sochař Vladimír Oppl
Materiál: Au 986/1000
Hmotnost: 3,49 g
Průměr: 19,75 mm
 
Cena 11 900
Koupit
Pražské Jezulátko
MEDAILON MEDAILÉRA

Akademický sochař Vladimír Oppl pokračuje touto medailí ve své duchovní tvorbě. Podobně jako na dukátu Madona s Ježíškem nestaví působivost na přepjaté glorifikaci, ale lidskosti a takřka civilním, vpravdě realistickém pojetí. S Madonou s Ježíškem ostatně Pražské Jezulátko spojuje i motiv královské koruny na reverzní straně, symbol vznešenosti a životních milníků. Pocit důvěrné blízkosti, který v nás díla Vladimíra Oppla probouzejí, je možná dán také faktem, že mnohým z nás byla po dlouhá léta společníky v peněženkách. Vladimír je totiž autorem českých oběžných dvacetikorunových mincí z let 1993, 2000, 2018 a 2019 a padesátihaléře z roku 1993. Jeho zlatá mince Nové Město pražské ze sady Karel IV. byla oceněna titulem Nejkrásnější zlatá mince světa. K jeho dalším významným uměleckým počinům náleží zlatá vysokohmotnostní mince v hodnotě 100 000 000 Kč, která vznikla ke stému výročí česko-slovenské koruny, a odznak Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, státního vyznamenání, které uděluje nebo propůjčuje prezident České republiky. Patří k nejvýznamnějším českým žijícím medailérům.

MEDAILON MEDAILE
Pražské Jezulátko

Putují k němu tisíce prosebníků z celé planety. Věří, že jim pomůže. Pražské Jezulátko. Soška o výšce pouhých 42 cm, která je však ve světě známější než Hradčany a Antonín Dvořák dohromady. Jaký je její příběh? Kde se zrodil tento fenomén?

Španělský mnich v polorozpadlém klášteře měl v 16. století sen. Zjevil se mu v něm kadeřavý chlapeček s buclatou tvářičkou. Aby nezapomněl, dítě vymodeloval. Vznikla soška ze dřeva, vosku a plátna – Ježíšek. Na pouť do Čech se vydal roku 1556 s dvorní dámou Marií, novomanželkou Vratislava z Pernštejna. Po čase sošku obdržela jako svatební dar Mariina dcera Polyxena z Lobkovic. Když ovdověla, věnovala Jezulátko Řádu bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné.

O celosvětovou proslulost sošky se zasloužili právě oni. Kopie plastiky najdeme ve všech jejich klášterech, popularizovali ji misionáři na všech kontinentech. Marie Terezie obdařila Jezulátko v roce 1754 vlastnoručně vyšívaným oblečkem. Zvyk poděkovat darem do šatníku se ujal, a tak už má dnes Pražské Jezulátko přes 300 modelů.

I z toho je patrné, že tento svatý chlapeček opravdu pomáhá. Ještě více o tom svědčí děkovné tabulky a dopisy. Pražský Ježíšek navrací zrak i sluch, léčí a uzdravuje. Chrání Prahu před epidemiemi a válečnými útrapami. Jisté je, že jeho blízkostí určitě nic nezkazíte. Papež Benedikt XVI. ostatně pravil, že svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku.

Averz medaile věrně zachycuje podobu proslulé sošky. Pravicí dítě žehná, v levici drží zemský globus s křížem. Svět spočívá v jeho ruce… Autor zachytil Ježíška v slavnostním rouchu s rostlinnými motivy, které jsou použity i v kruhovém ornamentu plochy dukátu.

Na reverzní straně je vyobrazena slavnostní koruna.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img
chcete se zeptat?
odběr newsletteru