x
Pocta českým medailérům

Československá obec legionářská – sada tří medailí

Sada
Sada pamětních medailí
Limitovaná emise pouze10Ks číslovaných sad
Autor: ak. sochař Vladimír Oppl
Materiál: zlato, stříbro, tombak
 
Cena 250 000
Vyprodáno
Československá obec legionářská – sada tří medailí
POCTA ČESKÝM MEDAILÉRŮM

Společnost České dukáty se rozhodla uctít umění našich předních medailérů a oslovit je s nabídkou, aby vytvořili své vysněné dílo a odprezentovali tak své nejlepší náměty a své jedinečné umění. Autorům jsme nabídli absolutní svobodu ve výběru námětu, tak, aby bylo vše podřízeno jen jejich invenci. Vzniká tak unikátní soubor pamětních medailí, který je věnován výlučně tomu nejlepšímu od těch nejlepších.

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ VLADIMÍRA OPPLA
Představení medaile
Československá obec legionářská

Na averzu je v horní části zobrazen motiv legionářů z pomníku na pražském náměstí Pod Emauzy od Josefa Mařatky. Pylon tohoto pomníku daroval Obci legionářské T. G. Masaryk. Jde vlastně o část obelisku, jenž stojí na Pražském hradě, a který se při transportu z Mrákotína do Prahy zlomil.Dole ve střední části je umístěn legionářský odznak, jehož autorem je Otto Gutfreund, sám legionář, který sloužil ve Francii v rotě Nazdar. Tento odznak dodnes používá Československá obec legionářská jako svoje logo. Po stranách Gutfreundova odznaku je averz a reverz válečného kříže – vojenského vyznamenaní 1914–1918, jehož autory jsou František Kupka a Emil Purghart, též legionáři.

Na straně reverzu je portrét TGM a opis jeho citátu. Masaryk legionáře ctil a podporoval je, legionáři zas Masarykovi říkali „tatíček“.

chcete se zeptat?
odběr newsletteru