x

Přečtěte si

Královské kalendárium
Historické události očima renomovaného historika Jiřího Pernese.
Královské kalendárium 24. díl
nový díl
15. červenec 1490: Vladislav II. Jagellonský se stal uherským králem
Když se Vladislav Jagellonský v roce 1471 stal českým králem, musel se potýkat se skutečností, že o český trůn již po dlouhou dobu usiloval Matyáš Korvín, zeť předchozího českého panovníka Jiřího z Poděbrad. Zatímco Ladislav se po svém zvolení ujal vlády nad Čechami, ovládal Matyáš Moravu, Slezsko a obojí Lužici. Když se Matyáš Korvín dozvěděl o Vladislavově zvolení českým králem, nechal se sám v Jihlavě prohlásit a papežským legátem korunovat českým králem. Zdálo se, že nepřátelství mezi oběma…
přečíst
15. července 2021
Královské kalendárium 6. díl
8. březen 1348: založení Nového Města pražského
Když se kralevic Karel vrátil v roce 1335 do Čech, byl otřesen stavem, v jakém Království české nalezl, a Praha nebyla výjimkou: „Byl to smutný pohled. Království bylo tak zpustošené, že jsem nenašel jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsem neměl, kde bych přebýval, leč v měšťanských domech. Pražský hrad byl zcela opuštěn, pobořen a zničen, neboť od časů krále Otakara II. byl celý ztroskotán až k zemi,“ napsal později. Nepochybně už tehdy dospěl k…
přečíst
9. března 2021
Královské kalendárium 18. díl
4. červen 1745: bitva Marie Terezie u Hohenfriedbergeru
Boj o Slezsko mezi Marii Terezií a Bedřichem II.Ve svém boji o Slezsko, který sváděla s pruským králem Bedřichem II. prakticky od svého nástupu na trůn, utrpěla Marie Terezie novou těžkou porážku 4. června 1745 v bitvě u Hohenfriedbergeru v Dolním Sasku. Poté, co Prusové v roce 1743 opět vpadli do Čech, snažila se nepřítele ze země vypudit a útrapy války přenést za hranice své říše. To se jí do značné míry podařilo; na jaře 1745 vstoupila její armáda na území Dolního Saska a chystala se ke…
přečíst
5. června 2020
Královské kalendárium 17. díl
27. květen 1471 - volba Vladislava Jagellonského českým králem
Od 27. května 1471 měli Češi nového panovníka. Sněm v Kutné Hoře toho dne zvolil českým králem Vladislava Jagellonského, teprve patnáctiletého syna polského krále Kazimíra. Volba nebyla jednomyslná, Čechy totiž byli zemí nábožensky i politicky rozdělenou. Už za života Jiřího Poděbradského byl 3. května 1469 hlasy katolických pánů v Olomouci zvolen vzdorokrálem uherský panovník a bývalý Jiřího zeť, uherský král Matyáš Korvín. Mohlo se to stát jen v důsledku toho, že papež Pavel II. prohlásil…
přečíst
27. května 2020
Královské kalendárium 14. díl
16. dubna 1919 schválilo Revoluční národní shromáždění v ČSR tzv. záborový zákon
16. dubna 1919 schválilo Revoluční národní shromáždění v ČSR zákon o pozemkové reformě, tzv. záborový zákon. Jednalo se o znárodnění a následné přerozdělení zemědělské půdy. Argumenty pro reformu byly dva, zabránění šlechtě rozprodat bohatství českého národa (např. vykácením lesů a vývozem dříví) a mít ve vlastnictví státu větší výměru půdy, po vzoru sousedního Německa.Zestátněny byly hlavně pozemky velkostatkářů, jež vlastnili více než 150 ha půdy (pole, louky, zahrady, vinice, chmelnice)…
přečíst
16. dubna 2020
načíst další
1 2 3 4
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico