x
Spolupracovníci - Medailéři

ak. sochař Michal Vitanovský

ak. sochař Michal Vitanovský

“Nejbližší jsou mi témata historická.”

Přestože je Michal Vitanovský jedním z nejvytíženějších českých medailérů, věnuje se také sochařství a psaní odborných textů a esejí. Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a poté obor užité plastiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Byl členem Asociace umělců medailérů a Umělecké besedy. Je autorem prvního československého Řádu T. G. Masaryka a českého Řádu Bílého lva.

V roce 2020 navrhl dukát připomínající založení uměleckého svazu Devětsil, který je součástí Kroniky první republiky 1920.

ak. sochař Michal Vitanovský


Dílo obsahující zhruba 1400 modelů

Po studiích se Michal Vitanovský věnoval medailérské a sochařské tvorbě na volné noze. Začal ztvárňovat významné osobnosti dějin, zaznamenával problémy soužití člověka s přírodou nebo lidí navzájem. Vytvořil desítky plaket a medailí s vyobrazením historických událostí zejména z období středověku. Od 80. let se věnuje i raženým medailím, které v součtu s litými artefakty tvoří dílo obsahující asi 1400 modelů. V 90. letech přibyla i tvorba insignie, tedy primátorských, děkanských nebo rektorských řetězů a městských klíčů.
Inspirací mu jsou moderní sochaři i ženy

Již během studií pracoval Michal Vitanovský s různými materiály - od dřeva, kovů, přes keramiku a kámen, až po plasty. Z jeho děl byla patrná inspirace moderními sochaři, jako jsou Pablo Picasso, Alexander Calder nebo Henry Moore. Závěrečná práce, plastika Prométhea, pak byla zosobněním pocitů z atmosféry právě nastupující normalizace. V pozdějších letech se stala jeho obrovskou inspirací žena, její fyzické proměny i vnitřní život.

Pamětní medaile, řády, mince i sochařské plastiky

Mezi nejvýznamnější práce Michala Vitanovského patří realizace československého Řádu T. G. Masaryka (první varianty, která po rozpadu federace zanikla) a českého Řádu Bílého lva. Věnuje se ale také mincovní tvorbě. Pravidelně se účastní soutěží na návrhy pamětních mincí vyhlašovaných ČNB a už šest jeho návrhů se realizovalo ve stříbře nebo zlatě. Příkladem mohou být stříbrné mince v nominální hodnotě 500 Kč (J. A. Komenský), 200 Kč (Jiří z Poděbrad) nebo revers mince v hodnotě 50 Kč (Svatá Anežka Česká), .

Ze sochařské tvorby nesmíme opomenout užité i volné plastiky, jako je například Selská vzpoura 1775 na Konopišti, plastika sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou, portrétní busta krále Václava II. v Kutné Hoře nebo památník básníka Eliáše Lániho ve Slovenském Pravně.

Historie jako koníček i zdroj námětů

Největším koníčkem Michala Vitanovského je studium historie a heraldiky. Jeho záliba mu navíc pomáhá i při tvorbě. Jak sám říká, “U historických témat je pro autora prospěšná znalost kontextu, tedy dějinných souvislostí a také dobových reálií.” Vždy si ale nechává prostor pro imaginaci. A jaké je jeho nejoblíbenější období? Půlku svého života se zabýval středověkem, později ale našel zalíbení v 16. a 17. století.

Publikační a vydavatelská činnost

Renesanční člověk, i to by se dalo říci o Michalovi Vitanovském. K jeho dalším umům se totiž řadí publikační činnost. Založil a ve vlastní režii vydával občasník AUM (časopis Asociace umělců medailérů), do kterého přispíval svými vtipnými postřehy. Jeho články můžeme vidět i v českém numismatickém časopise Mince a bankovky a neopomíná ani psaní knihy s tématikou heraldiky a numismatiky.

Příklady realizovaných návrhů mincí a medailí:

v roce 1990 - stříbrná mince v nominální hodnotě 50 Kčs, revers k 1. výročí svatořečení Anežky České
v roce 1992 - stříbrná mince v nominální hodnotě 500 Kčs, 500. výročí narození Jana Amose Komenského
v roce 2002 - stříbrná mince v nominální hodnotě 200 Kč, 750. výročí úmrtí Zdislava z Lemberka
v roce 2002 - stříbrná mince v nominální hodnotě 200 Kč, 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
v roce 2012 - stříbrná medaile Edvard Beneš
v roce 2015 - stříbrná mince v nominální hodnotě 500 Kč, 250. výročí narození Václava Tháma
v roce 2018 - stříbrná medaile Vítek III. z Prčice a Plankenberka
v roce 2020 - zlatý dukát Kroniky první republiky 1920
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico