x

Garanti a medailéři

Je nám ctí
Jsme hrdí na to, že kvalitu a úroveň Českých dukátů potvrzují naši garanti a spolupracují s námi nejlepší medailéři.
MgA. Petra Lamačová Čánská
výrazná osobnost nastupující medailérské generace

Medailérka s velkou budoucností

Petra Lamačová Čánská je medailérkou, která se nepochybně brzo zapíše do dějin oboru. Sice za sebou zatím vzhledem ke svému dlouhému studiu a následnému dvojnásobnému mateřství nemá tak obsáhlé portfolio jako její mužští kolegové… Díla, která stačila vytvořit, jsou však výmluvným důkazem, že se mají sběratelé na co těšit.


více
„Je vždy radost držet v ruce po dlouhé tvůrčí a řemeslné cestě finální výrobek v kovu.“
Vítěz soutěže o nejkrásnější zlatou minci světa a autor 130 kg zlaté mince v hodnotě 100 milionů korun.
ak. sochař Vladimír Oppl
významný český medailér a sochař
“Vrcholem by bylo vlastnit mincovnu.”


Vladimír Oppl patří mezi nejvýznamnější české medailéry. Studoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a poté absolvoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, kde následujících 10 let působil jako odborný asistent. V roce 1989 se osamostatnil a tvoří pro širokou veřejnost. Mimo jiné je autorem české dvacetikoruny a dnes již nepoužívaného padesátihaléře.

Pro České dukáty připravil již dva návrhy dukátových medailí - dvoudukát s portrétem Edvarda Beneše je součástí Kroniky první republiky 1918 a pro Kroniku první republiky 1920 realizoval pětidukát na téma ústavy, který zdobí symbol pečeti prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, jímž prezident stvrdil konečnou podobu naší ústavy.

více
ak. sochař Zbyněk Fojtů
odborný garant Českých dukátů

“Mým prvním snem bylo stát se archeologem.”

Zbyněk Fojtů patří k mladší generaci českých medailerů. Pochází z Moravy a návrhům pamětních mincí a medailí se začal věnovat až ve svých 40 letech. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. V roce 1992 přijal nabídku učit na pražské Střední umělecké škole Václava Hollara a natrvalo se odstěhoval z Moravy.

Zbyněk Fojtů je dvorním autorem Českých dukátů, dle jeho návrhů razíme cyklus Na paměť českých králů a královen (emisní plán) a rovněž je od roku 2018 jedním z autorů medailí Kroniky první republiky.

více
Jeden z nejúspěšnějších českých medailérů, podle jeho návrhů realizovala ČNB nejvíce pamětních mincí v naší historii.
Zakladatel studijního oboru Ražená medaile
ak. sochař Jiří Dostál
významný český medailér, sochař a výtvarník

“Sochařina si vyžaduje plné nasazení.”

Jiří Dostál je renomovaný umělec, sochař, designér, medailér a výtvarník. Kromě toho byl dlouholetým pedagogem a bývalým ředitelem SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou, kde založil obory Ražená medaile a mince nebo Propagační design. Je držitelem Ceny města Jablonec nad Nisou Pro Meritis. A v roce 2020 získal ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví.

Pro České dukáty připravil pro ražbu sádrový model reverzu dukátu s portrétem T. G. Masaryka na základě předlohy legendárního medailéra Jiřího Harcuby, který je součástí Kroniky první republiky 1918.

více
MgA. Josef Oplištil
zástupce mladé generace českých tvůrců

“Není malých témat, jde o to, zpracovat každé co nejlépe.”

Josef Oplištil je zástupcem mladé generace českých tvůrců pamětních medailí a mincí. Vystudoval uměleckou průmyslovku v Jablonci nad Nisou a poté figurální sochařství na pražské AVU. Po škole se vrátil do Jablonce, kde je vedoucím ateliéru a zástupcem ředitele na VOŠ se zaměřením na raženou medaili a minci. Je autorem například pamětních zlatých mincí s motivy hradů Buchlov a Bouzov v nominální hodnotě 5 tisíc Kč.

Pro České dukáty zpracoval v roce 2019 dvoudukát na téma schválení záborového zákona z roku 1919. Na averzu je zobrazen prozatímní státní znak, na reverzu motiv ke schválení záborového zákona.

více
Autor dvoudukátů Kroniky první republiky 1919 a Kroniky první republiky 1920
Mladá česká medailérka spojující umění a velmi dobrou znalost technologií.
Petra Brodská, DiS.
mladá česká medailérka

“V mincovní oblasti je ruční podíl práce nesmírně důležitý.”

Talentovaná medailérka Petra Brodská se na cestu do světa medailí vydala na popud svého učitele modelování na střední škole. A určitě není čeho litovat. Dnes patří mezi vyhledávané autorky a je jednou z důležitých postav České mincovny. Kromě práce na svých autorských návrzích se totiž také věnuje procesu, kdy se sádrový model mince převádí na raznici.

Pro České dukáty a Kroniku první republiky v roce 2019 navrhla averz zlatého pětidukátu, na jehož reverzu je návrh legendárního medailéra Jiřího Harcuby. Motivem je Alois Rašín, jeden ze zakladatelů a první ministr financí Československa.

více
Asamat Baltaev, DiS.
mladý talentovaný medailér

“Baví mě vcítit se do české historie.”

Asamat Baltaev je jedním z nejtalentovanějších medailérů mladé generace. Pochází z Čuvašské (Suvarské) republiky, která je součástí Ruské federace a ve svých 29 letech s přehledem konkuruje předním českým medailérům. Do Čech přijel studovat na popud svého otce, významného rytce, který jej k řemeslu dovedl.

Svůj um předvedl na návrhu zlatého desetidukátu s motivem vydání první státovky v roce 1919. Na reverzu je motiv ze stokorunové státovky podle vzoru Alfonse Muchy, averz zdobí prozatímní státní znak.


více
Talent z umělecké rodiny s dynamickým a velmi detailním autorským rukopisem.
Autor Řádu Bílého lva a Řádu TGM
ak. sochař Michal Vitanovský
významný český medailér a sochař

“Nejbližší jsou mi témata historická.”

Přestože je Michal Vitanovský jedním z nejvytíženějších českých medailérů, věnuje se také sochařství a psaní odborných textů a esejí. Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a poté obor užité plastiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Byl členem Asociace umělců medailérů a Umělecké besedy. Je autorem prvního československého Řádu T. G. Masaryka a českého Řádu Bílého lva.

V roce 2020 navrhl dukát připomínající založení uměleckého svazu Devětsil, který je součástí Kroniky první republiky 1920.

více
ak. malíř Vladimír Pavlica
významný český medailér a sochař

“Dávám si stále náročnější úkoly.”

Jméno Vladimír Pavlica bezpochyby patří mezi špičky české medailérské scény. Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, ze které po roce přestoupil na obchodní školu s oborem aranžér s praxí v Módním domě Ostravica. Ve 30 letech nastoupil na UMPRUM do ateliéru užité grafiky a plakátu. Dlouhá léta se věnoval propagační a užité grafice, až anonymní soutěž vyhlášená ČNB v roce 2012 ho dostala zpět na medailérskou dráhu.

Pro České dukáty navrh nádherný desetidukát se zakladateli Československa - T. G. Masarykem, Edvardem Benešem a M. R. Štefánikem, který je součástí Kroniky první republiky 1918.více
Autor mnoha mincí a medailí včetně zlaté stoeurové a dvouerové mince, která je v běžném oběhu
Jiří byl jako slunce. Byl světlem, které pomáhá ostatním růst.
Jiří Harcuba (1928 – 2013)
Významný český Sochař, rytec skla, medailér, grafik a pedagog

Sochař, rytec skla, medailér, grafik a pedagog Jiří Harcuba byl vynikající český výtvarník, jehož dílo je zastoupeno ve světových galeriích od USA po Japonsko. Všichni se sjeho dílem potkáváme téměř denně, neboť poslední dvě pětikoruny, které jsme užívali a užíváme jako oběžnou minci České či Československé republiky, navrhl právě on.

Jiří byl jako slunce. Byl světlem, které pomáhá ostatním růst.
(April Surgent, žačka J. Harcuby, USA)

 
 
 
 
více
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico