x
Pocta českým medailérům

Sv. Jan Nepomucký

Sada dvou medailí
Limitovaná emise pouze30Ks
Autor: Petra Čánská, Asamat Baltaev
Materiál: Ag, Cu
Číslování: ANO, certifikát
 
Cena 14 900
Vyprodáno
MEDAILON MEDAILÉRŮ
Asamat Baltaev, DiS. a MgA. Petra Lamačová Čánská

Vzhledem k všeobecně zažité podobě světce, díky níž je věřícími i nevěřícími snadno identifikovatelný (a tedy jim blízký), bylo zvoleno velmi realistické ztvárnění medaile. Proto byl k vytvoření kresebného návrhu osloven Asamat Baltaev. Tento tvůrce, jeden z nejtalentovanějších českých medailérů, proslul právě mistrovstvím detailního propracování svých výtvorů.

Vzhledem k zamýšlené unikátní technologii ražby, která umožňuje zvýšit plasticitu averzu i reverzu medaile do raritní výše, se tentokrát ujala vytvoření sádrového modelu bytostná sochařka Petra Lamačová Čánská. A mistrovstvím, s nímž dokázala kolegův návrh věrně převést do „řeči“ sádry, potvrdila své – znalcům již známé – vynikající umělecké kvality. Medaile jsou – jako vždy v případě ČESKÝCH DUKÁTŮ – emitované ve velmi limitovaných edicích a opatřeny všemi prvky zvyšujícími jejich sběratelskou hodnotu.

MEDAILON MEDAILE
Sv. Jan Nepomucký

Proč je odkaz Jana Nepomuckého stále aktuální? Postavil se moci. A to i za cenu ztráty života. Legenda praví, že pražský vikář Johánek z Pomuku odmítl vyzradit králi Václavu IV., co se při zpovědi dozvěděl od jeho manželky Žofie. Ctil zpovědní tajemství. Krutě za to zaplatil. Byl umučen k smrti, svázán a shozen do Vltavy. Důvod panovníkovy zášti byl však pravděpodobně jiný. Johánek stál za názory svého nadřízeného arcibiskupa Jana z Jenštejna a zhatil Václavovi IV. plán založit v Čechách nové biskupství. Vládce dostal jako obvykle záchvat zuřivosti. Na arcibiskupa si přece jenom netroufl, proto jeho hněv plnou silou dopadl na Jana.

Na hladině se v místech, kde rybáři Janovo mrtvé tělo vylovili, objevilo pět hvězd, které dnes září na světcově glorioře… Znamenají slovo TACUI – Mlčel jsem. Legendu o mlčení a Janovo svatořečení podpořila exhumace mučedníkova těla v roce 1719. Z lebky vypadla hmota, která byla označena jako jazyk. A fakt, že nezetlel, za zázrak. Důkaz, že Nepomucký ve věci královny držel jazyk za zuby, a proto je zaslouženě mučedník a světec. Tkáň byla za jazyk považována až do roku 1972, kdy bylo prokázáno, že jde o část mozku. Ten však ovládá jazyk, mluvu, takže to na Janově statusu svatého nic nezměnilo.

Od Janova svatořečení uplynulo 295 let. Patří ke globálně nejznámějším českým světcům. Odhaduje se, že na světě existuje na 66 000 jeho zpodobení. Nyní k nim přibyl portrét na medaili ČESKÝCH DUKÁTŮ. Kolikátý je, už však nikdo nespočítá. Stejně jako nikdo nespočítá doteky bronzového křížku vsazeného do kamenného zábradlí Karlova mostu v blízkosti místa, kde prý byl Jan shozen do Vltavy. Kdo se křížku dotkne a vysloví přání, tomu se splní. Ale pozor: Hvězdy na křížku se musejí dotýkat všechny prsty levé ruky a pravá noha stát na malém mosazném bodu v dlažbě. A především: O svém přání musíte mlčet, uchovat je v tajnosti.

Na averzu je tradiční zpodobení světce s jeho nejcharakterističtějšími atributy – krucifixem a gloriolou s pěti hvězdami. (Panna Marie a právě Jan jsou jediní světci, v jejich svatozářích se hvězdy objevují.) V opisu je text SV. JAN NEPOMUCKÝ.

Na reverzu je nejznámější symbol sebeoběti – kříž s umučeným Kristem. Zde je zakomponován do oblouku Karlova mostu, místa Nepomukova skonu. Autor však vycházel z dobového zobrazení stavby, které se nachází v proslulém poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který stojí v blízkosti Janova rodiště. Most jako takový patří k atributům světce, jenž je mimo jiné patronem mostů. V opisu je nápis MLČEL JSEM (lat. tacui).

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img collection text img
chcete se zeptat?
odběr newsletteru