x
Spolupracovníci - Garanti

doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

Vystudovala obor archivnictví-historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obdržela titul PhDr. v oboru archivnictví. V rámci dalšího doktorského studia získala titul Ph.D. v oboru pomocných věd historických. Při habilitačním řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájila svou odbornou i pedagogickou činnost a stala se docentkou pomocných věd historických se zaměřením na numismatiku. Odborně se dlouhodobě zabývá českými a československými dějinami období středověku a 20. století, se zaměřením na pomocné vědy historické, zejména na numismatiku a metrologii.

Během své praxe působila jako archivářka ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, ve Státním okresním archivu v Hradci Králové a jako numismatička v Muzeu východních Čech. Své znalosti a zkušenosti uplatnila při řešení a oponování četných grantů a jejich výstupů i při působení v různých oborových komisích a českých i mezinárodních společnostech. K jejím nejvýznamnějším aktivitám patří dlouhodobé členství v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze při České národní bance v Praze, působení ve výboru Asociace umělců medailérů v Praze, práce soudní znalkyně se specializací na numismatiku a medaile a vypracovávání expertních posudků pro státní orgány i soukromé osoby.

Za svou odbornou práci obdržela od České numismatické společnosti v Hradci Králové vyznamenání za zásluhy o numismatiku a Ministerstvo vnitra ČR jí udělilo medaili za zásluhy o rozvoj archivnictví.
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico