x
Královské kalendárium 11. díl

15. duben 1759: Pruská vojska vpadla do Čech

15. duben 1759: Pruská vojska vpadla do Čech

Pruské království a jeho vládce Fridrich II. byli nejvážnějšími nepřáteli Marie Terezie, první ženské panovnice na habsburském trůnu. Hned poté, co se v roce 1740 ujala vlády, vypověděl jí pruský král válku, díky níž od habsburské monarchie a České koruny odtrhl Slezsko a připojil je ke svému státu. Válka skončila 25. prosince 1745 mírem uzavřeným v Drážďanech. Marie Terezie se jím vzdala Slezska a Kladska ve prospěch Pruska, pruský král Fridrich II. zase naopak uznal jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského německým císařem; do historie vstoupil jako František I.

Nový konflikt mezi Pruskem a habsburskou monarchií přišel koncem srpna 1756. Začala takzvaná sedmiletá válka o to, kdo bude vládnout Slezsku. Poté, ve dnech 18. až 22. dubna 1757, vtrhli Prusové opět do Čech. Dne 6. května došlo k bitvě u Štěrbohol. Císařským vojskům velel neschopný Karel Lotrinský a habsburská armáda byla poražena. Soustředila se za hradbami Prahy, kterou Prusové obklíčili a obléhali až do 18. června. Hlavní město Čech se jim však obsadit nepodařilo. Stáhnout se museli v důsledku bitvy u Kolína, v níž utrpěli porážku 18. června 1757.

Habsburským vojskům velel maršál Leopold Daun a podařilo se jim v následujících dnech Prusy z Čech vypudit. Poté habsburská vojska vpadla do Slezska a Branibor, císařskému generálovi Hadikovi se dokonce 16. října 1757 podařilo obsadit i Berlín, byl však nucen stáhnout se. V bitvě u Leuthenu, k níž došlo 5. prosince 1757, byla habsburská vojska poražena a Prusové se znovu ujali válečné iniciativy.

Dne 15. dubna 1759 vpadla armáda Fridricha II. znovu do Čech a o den později i na severní Moravu. Ovšem krátce poté se válečná štěstěna přiklonila na stranu Marie Terezie. Díky politice svého kancléře Václava knížete Kounice uzavřela spojenectví s Ruskem a vojska obou států dokázala pruskou armádu 12. srpna 1759 v bitvě u Kunersdorfu na hlavu porazit. Pak vítězové obsadili Kladsko, většinu Slezska a 9. října 1760 znovu Berlín. Zdálo se, že Prusové jsou poraženi a Marie Terezie se znovu ujme vlády nad zeměmi, které jí Fridrich II. před léty uloupil. Avšak náhlá smrt ruské carevny Alžběty, úhlavní nepřítelkyně Fridricha II., situaci zásadně změnila. Na ruský trůn nastoupil Petr III., který naopak Fridricha II. obdivoval a spojenectví s Marií Terezií vypověděl. V důsledku toho se Prusko znovu ujalo iniciativy a habsburská panovnice byla nucena uzavřít mír, jímž se Kladska a Slezska vzdala ve prospěch Pruska.

Pro České dukáty sepsal historik Jiří Pernes.

Doporučujeme
Marie Terezie
Marie Terezie
zobrazit dukát
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico