x
Novinky

Spojení legendárních jmenovců - SVATÝ JIŘÍ a JIŘÍ HARCUBA

Spojení legendárních jmenovců - SVATÝ JIŘÍ a JIŘÍ HARCUBA

Nová pamětní medaile z cyklu Historické osobnosti.

První představení naší medaile se uskutečnilo v prostorách ČNB u příležitosti akce POCTA ČESKÝM MEDAILÉRŮM dne 23.3. 2024.

Jméno Jiří je předznamenáním statečnosti a zmužilosti, vítězství dobra nad zlem. V podstatě podvědomě nabádá své nositele, aby se nenechali svést k něčemu, co by třeba bylo pro ně snadnější a pohodlnější, ale nebylo by to pravdivé, čestné a spravedlivé. Obdobné myšlenky nejspíš napadaly předního medailéra současnosti Vladimíra Oppla, když koncipoval tuto novou medaili. Dílo k poctě svého celoživotního přítele a vzoru – legendy českého sklářství a medailérství Jiřího HarcubyTato medaile je bez nadsázky „vyryta“ citem. Kdo jiný by dokázal lépe zachytit všechny nuance tváře Jiřího Harcuby než jemu blízký člověk, který ho navíc jako vášnivý fotograf zachycoval při práci i ve chvílích společného odpočinku? Vtisknout jeho portrétu 
fluidum lidskosti, jež z Jiřího vždy vyzařovalo? I když jste profesora nikdy neviděli, z pohledu na medaili vycítíte, že to byl dobrý skromný člověk, jemuž jste mohli za všech okolností věřit. Muž díla a tvorby, nikoli planých slov. Příběh silné osobnosti a jejího osudu podtrhuje zobrazení svatého Jiří na reverzu. Zabíjí na něm draka. Vladimíra Oppla kromě shody jmen jistě fascinovala také souvztažnost osudů dávného světce a Jiřího Harcuby. Jejich potřeba svobodného vyjádření navzdory panujícímu režimu.

Ojedinělost vydávané medaile tkví právě v její citovosti. Málokdy se stane, aby medailéra a zobrazovaného pojilo takové osobní pouto… I proto je velmi pravděpodobné, že se stane vyhledávaným sběratelským skvostem.

Spojení legendárních jmenovců - SVATÝ JIŘÍ a JIŘÍ HARCUBA

Nutno ovšem dodat, že ať se jmenujeme jakkoli, potřeba zabít draka zla je v každém z nás. V ČESKÝCH DUKÁTECH v to alespoň pevně doufáme. Proto tuto medaili, na níž vám hned dva Jiří mohou jít příkladem a dodat vám sílu, vydáváme. Chcete-li se s jejím příběhem seznámit blíže, najdete ho zde.

zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico