x
Pamětní medaile

Zlatý dukát - Bedřich Smetana

Zlatý dukát
Limitovaná emise pouze200Ks
Autor: Vojtěch Dostál, DiS.
Materiál: Au 986/1000
Hmotnost: 3,49 g
Průměr: 19,75 mm
 
Cena 10 900
Koupit
PŘÍBĚH MEDAILE

Bedřich Smetana patří k našim největším a nejoblíbenějším skladatelům. Navíc je tvůrcem bytostně českým, spjatým s národními specifiky a historií, z níž čerpal pro svá díla inspiraci. Proto ČESKÉ DUKÁTY nemohly 200. výročí jeho narození (a zároveň 140. výročí jeho úmrtí) opomenout. V čem je tato medaile unikátní? Bedřich Smetana není na pamětních medailích nováčkem. Je mu jich věnována řada. Kvalita a sběratelská hodnota mnohých ražeb je však často sporná. Se Smetanou ČESKÝCH DUKÁTŮ máte jistotu exkluzivity ve všech parametrech včetně umělecké úrovně. Portrét skladatele na medaili navazuje na nejlepší tradice českého portrétního medailérství a citlivě je posouvá k vizuální estetice 21. století. Je tak ideálním spojením tradice a současnosti.

MEDAILON MEDAILE
Zlatý dukát - Bedřich Smetana

Averzu dominuje skladatelova tvář, jejíž podoba je syntézou několika jeho dobových zobrazení. Portrét je pojat realisticky, avšak s jemně vybalancovanou mírou výtvarné stylizace zachovávající stopy medailérova „rukopisu“, zpracování materiálu. Sochařskou plasticitu portrétu podtrhuje proofová (vysoce lesklá) plocha s typograficky vynalézavě pojatým nápisem BEDŘICH SMETANA 1824 2024. Tvar „zrcadlové“ plochy současně evokuje partituru, na níž jsou litery skladatelova jména v roli not a letopočty v úloze dvojité taktové čáry. Kompozici doplňuje stylizované zpodobení lipového listu jako symbolu našeho národa a provázání tvorby Bedřicha Smetany s vlastí.

Na reverzu je použit stejný princip kontrastu proofové plochy s nevyhlazenou texturou reliéfního motivu. Opakuje se tedy motiv partitury, tentokrát však noty zastupuje nápis ČESKÁ REPUBLIKA, opět v originálním uměleckém typografickém – hravém – zalomení. Hlavním motivem reverzu je ovšem notový klíč – symbol hudby. Je pojat tak, jako by se právě zrodil, „vyloupl“ z české země, kterou zde evokuje zemitá textura podkladu. Jako symbolika národa a zároveň výtvarný propojovací prvek obou stran medaile je zde opět použit motiv lipového listu. Medaile je opatřena jak značkou autora, tak České mincovny, v níž byla vyražena.

Příběh medaile autora

Diplomovaný specialista Vojtěch Dostál (1980) byl k autorství této medaile doslova předurčen osudem. Nejenže jsou portrétní medaile jeho srdeční záležitostí a získal díky nim věhlas (Václav Havel, Jan Amos Komenský či Jan Opletal), ale je také aktivním hudebníkem. Podobně jako Smetana působí i jako pedagog. Jeho otec je akademický sochař a jedna z ikon českého medailérství Jiří Dostál.

Hudbou k srdci, srdcem k vlasti.

Mj. heslo pěveckého spolku Hlahol, jehož sbormistrem byl B. Smetana v letech 1863–1865.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img collection text img
chcete se zeptat?
odběr newsletteru