x
Pocta českým medailérům

Jan Palach - Sada tří medailí

Sada
Sada tří pamětních medailí
Limitovaná emise pouze10Ks
Autor: Jiří Harcuba
Materiál: Au, Ag, tombak
 
Cena 190 000
Vyprodáno
Jan Palach - Sada tří medailí
MEDAILON MEDAILÉRA

Jiří Harcuba (1928–2013) byl přední český medailér, sklářský výtvarník a pedagog. I když patří mezi ikony českého medailérství, jeho věhlas je paradoxně vyšší v zahraničí než u nás. Pro své názory zejména na sovětskou okupaci byl jako pedagog propuštěn z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a následně vězněn. Své znalosti a um tak bohužel předával v 80. letech především na univerzitách ve Velké Británii a USA. Uznání doma se opět dočkal až po roce 1990, kdy se jako rektor vrátil i na domovskou VŠUP. Jiří Harcuba bývá ceněn především pro své pojetí portrétů s jedinečnyou stylizací charakteristických rysů zpodobňované tváře. Veřejnost si možná neuvědomuje, že se po dlouhé roky s jeho dílem setkávala téměř denně. Byl autorem posledních dvou pětikorun, z nichž jednu stále užíváme.
Informace o tvůrci také v sekci MEDAILÉŘI.

APEL JANA PALACHA OPĚT OŽÍVÁ!
Příběh medaile Plameny

Medaile k 55. výročí upálení Jana Palacha fascinuje svým příběhem. Po dlouhá léta neměl o její existenci (respektive o existenci jejího sádrového modelu) takřka nikdo ponětí. Jiří Harcuba totiž z obav před návštěvou StB (státní bezpečnost – politická policie) stoupající po schodišti k jeho ateliéru na VŠUP odhodil model do odpadní šachty. Aby zmizel… Střepy však objevili jeho dva tehdejší studenti, slepili je a schovali v naději na svobodnější časy. V roce 2013 pak model věnovali Uměleckoprůmyslovému museu v Praze, aby mohla být vystavena.
Trvalo však dalších 11 let, než mohla medaile díky ČESKÝM DUKÁTŮM a důvěře, kterou jim dali dědicové mistrových práv, vzniknout v kovu. Plaketa, která je také známá pod názvem Plameny, je v kontextu díla Jiřího Harcuby poměrně výjimečná. Je jí do značné míry cizí autorova oceňovaná „lehkost estetické elegance“. Je bojovnější, syrovější. Režimem dušený vztek jako by tvůrce přiměl k nijak neuhlazovanému výkřiku bolesti a vzdoru.

Na averzu jsou dominantním prvkem plameny, v nichž jsou citlivě zakomponovány další symbolické motivy: fragment trnové koruny odkazující i k symbolice kříže, kapky, které evokují jak slzy, tak mučednickou krev… Vyznění podtrhuje nápis JAN PALACH 1969. Reverz je pojat typograficky. Najdeme na něm text básně Jana Zajíce, který se upálil záhy po Janu Palachovi.

Jan Palach - Sada tří medailí Jan Palach - Sada tří medailí Jan Palach - Sada tří medailí
chcete se zeptat?
odběr newsletteru