x

Přečtěte si

Královské kalendárium
Historické události očima renomovaného historika Jiřího Pernese.
Královské kalendárium 3. díl
8. září 1909: Císař František Josef I. na vojenských manévrech
Císař František Josef I. byl – mimo jiné – také vrchním velitelem rakousko-uherské branné moci. Od dětství byl vychováván jako voják a armáda patřila k věcem, které jej bavily a které měl rád. Obzvláště se jeho oblibě těšily manévry – vojenská cvičení, jež měla udržovat vojsko v bojeschopném stavu. Cvičení c. a k. armády se konala takřka každoročně. Za „císařské“ manévry se však považovaly jen ty, jichž se účastnil panovník osobně. Za dobu vlády Františka Josefa I. se jich konalo celkem 40.…
přečíst
8. září 2018
Královské kalendárium 2. díl
26. srpen 1346: Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!
Městečko Crécy leží v severní Francii v departementu Somme poblíž města Abbeville. Je to daleko od Čech, ale vzdor tomu se toto místo hluboce zapsalo do českých dějin. Známe je však spíše pod českým označením Kresčak. Dne 26. srpna 1346 se v jeho blízkosti odehrála krutá bitva mezi anglickým a francouzským vojskem, v níž na straně Francouzů bojovali i čeští rytíři, vedení králem Janem Lucemburským. Po boku svého otce bojoval také jeho prvorozený syn Karel, v té době již zvolený římský král.…
přečíst
26. srpna 2018
Královské kalendárium 1. díl
30. červenec 1366: Karel IV. zakládá Karlovu kolej v Praze
Když se 11. července 1366 císaři Karlovi IV. v Praze narodila dcera Anna – první dítě vzešlé z jeho manželství s Alžbětou Pomořanskou – uspořádal na její počest oslavy, na něž se sjeli významní hosté z celé Evropy. Panovník se rozhodl využít této příležitosti k počinu důležitému pro český duchovní život: 30. července téhož roku založil univerzitní kolej, která měla na věčnou paměť nést jeho jméno – Collegium Carolinum. Univerzitní koleje byly prostředím, které umožňovalo, aby profesoři a…
přečíst
30. července 2018
1 2 3 4
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico